با یک کارگزار چنددارایی واقعی معامله کنید

Licences & Security of funds

اسپردها و نرخ‌های کنونی

 • Instrument
 • Bid / Ask
 • Spread
مظنه‌‌های با اسپرد صفر تأخیر دارد - حق کمیسیون اعمال می‌شود

تحلیل معاملات زنده

 • تحلیل‌های روزانه بازار
 • سمینارهای اینترنتی هفتگی زنده
 • نشست‌های زنده پرسش و پاسخ
اطلاعات بیشتر

حساب اسپرد صفر

 • اسپرد خام با اضافه بهای 0
 • کمیسیون های کم
 • داد و ستد کم-هزینه
اطلاعات بیشتر

پیشنهاد پاداش

 • 100% پاداش سوپرشارژ
 • 100% پاداش اعتباری
 • 30% پاداش نجات
اطلاعات بیشتر

همکار شوید

 • درآمد تا $15 در لات
 • سامانه‌های تخفیف خودکار یا دستی
 • ابزارهای بازاریابی رایگان
اطلاعات بیشتر
home