Chi tiết Hợp đồng đối với Tiền điện tử

Swap values in margin currency Giờ giao dịch
Biểu tượng Mô tả Chênh lệch Thông thường tính bằng đồng tiền
định giá trên mỗi đơn vị
Yêu cầu ký quỹ Bán ra Mua vào Thứ Hai
Mở cửa
Thứ Sáu
Đóng cửa
Nghỉ
BTCUSD Bitcoin US Dollar 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHEUR Ethereum Euro 26.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 4.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 10.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.08 20% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 2.5 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -

Quan trọng

  1. Giá trị phí qua đêm có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và tỷ giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi áp dụng đối với mọi vị thế mở. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào mỗi thứ Tư.
  2. Giờ Máy chủ: Mùa đông: GMT+2 và Mùa hè: GMT+3 (DST) (Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10).
  3. All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted on market close Friday.
  4. Việc khớp lệnh mới đối với công cụ tiền điện tử phụ thuộc vào thủ tục quản lý rủi ro của công ty. Việc mở cửa thị trường và các lệnh chờ có thể bị từ chối tạm thời.
  5. Phí hoa hồng là 1 USD trên lô chẵn được áp dụng.
  6. Tính khả dụng đối với giao dịch CFD trên Tiền điện tử phụ thuộc vào trạng thái đánh giá sự phù hợp của khách hàng.

Tính toán Yêu cầu Ký quỹ đối với Tiền điện tử - Ví dụ

Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản: USD
Vị trí: Mở 1 lô MUA BTCUSD tại 8,249.60
Kích cỡ 1 lô: 1 Bitcoin
Yêu cầu kí quỹ: 20% của giá trị khái toán

Giá trị khái toán là: 1 * 1 * 8,249.60 = 8,249.60 USD
Mức kí quỹ yêu cầu là: 8,249.60 USD * 0.20 = 1,649.92 USD


products