An toàn Tiền vốn của Bạn
là Ưu tiên Hàng đầu của chúng tôi

Tại HotForex, chúng tôi hiểu rằng nhà giao dịch thành công phải tập trung hoàn toàn vào giao dịch của mình hơn là lo lắng về an toàn tiền vốn. Do vậy, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bổ sung để đảm bảo mức độ an toàn thích hợp cho tiền vốn của bạn.

Bảo hiểm Hàng đầu Thị trường

Công ty đã tiếp tục nỗ lực nhằm bảo đảm trách nhiệm của mình đối với Khách hàng và các bên thứ ba khác bằng chương trình bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự với giới hạn 5.000.000 euro, bao gồm bảo hiểm hàng đầu thị trường đối với sai lầm, thiếu sót, sơ suất, gian lận và nhiều rủi ro khác có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.

Không có chi phí bổ sung nào đối với khách hàng của chúng tôi cho dịch vụ bảo hiểm này.

Xem Chứng nhận Bảo hiểm

Công ty đầu ngành; an toàn tài chính đầu ngành

Thương hiệu HotForex đã trở thành công ty toàn cầu, chuyên về forex, CFD trên chứng khoán, hàng hóa, kim loại giao ngay, và chỉ số Mỹ và Anh. An toàn tiền vốn của Khách hàng đã là một phần trong triết lý của chúng tôi cùng với điều kiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Sự xuất sắc, danh tiếng vững chắc và các dịch vụ từng giành được nhiều giải thưởng của chúng tôi được toàn cầu công nhận đảm bảo rằng tiền của khách hàng được giữ an toàn.

Tài khoản với các ngân hàng lớn

HotForex đã quyết định chỉ sử dụng các ngân hàng toàn cầu lớn. Sức mạnh và vị thế quốc tế của thương hiệu HotForex cho phép công ty cung cấp thanh khoản qua các ngân hàng lớn.

Tách biệt tiền

Tiền của khách hàng được tiếp nhận vào các tài khoản ngân hàng tách biệt khỏi tài khoản do công ty sử dụng. Tiền này được tách biệt khỏi bảng cân đối kế toán và không thể được sử dụng để thanh toán cho chủ nợ trong trường hợp hiếm khi xảy ra là Công ty mất khả năng chi trả.

Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm

Biến động thường xảy ra trên thị trường. Chính sách bảo về tài khoản khỏi số dư âm của HotForex có nghĩa là ngay cả trong điều kiện biến động cao khi gọi ký quỹ và mức ngưng giao dịch không hoạt động chính xác, không khách hàng nào phải chịu trách nhiệm cho việc thanh toán số dư âm.

Quản lý Rủi ro

Công ty không ngừng xác định, đánh giá, và theo dõi mỗi loại rủi ro liên quan đến hoạt động của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi đánh giá liên tục về hiệu quả của các chính sách, thỏa thuận, và quy trình được áp dụng cho phép công ty có thể dễ dàng nắm bắt nhu cầu tài chính và yêu cầu vốn của mình bất kỳ lúc nào.

about