เราจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นการในซื้อขายทำกำไรออนไลน์ทั้งหมดให้กับเทรดเดอร์ของเรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของเรา มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี และนำความรู้เหล่านั้น มารวบรวมเป็นคู่มือที่ดีที่สุดในการซื้อขายออนไลน์ และตลาดการเงินBalance, Equity, Margin and more - Explained

  Stuart Cowell, Head Market Analyst

All Forex traders MUST understand some basic concepts and some simple numbers that allows them to trade. In this simple introductory video we outline a few of those basics including Account Balance, Equity, Leverage, Margin, PIP Value and Lot Size. Understanding these few ideas and rules will help all traders in their trading career.

Cryptocurrencies: What you should know and other useful concepts

  Stuart Cowell, Head Market Analyst

In this video, we explain some basic concepts necessary to know before start trading cryptocurrencies. Watch it to become better informed about cryptos in the Forex industry, blockchain technology and many more interesting facts about those decentralized digital currencies. Check the video out to improve you trading skills in this unique trading instrument.
tools