อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันของสกุลเงิน ณ ปัจจุบัน เทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ตั้งแต่เวลา 23:59:59 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นเวลาปิดในแต่ละวัน ข้อมูลจะมีการปรับปรุงทุกๆ 60 วินาที คลิกที่ปุ่มรีเฟรชเบราว์เซอร์ เพื่อดูกราฟที่อัพเดท

 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิเสธความรับผิด: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้มี หรือพิจารณาว่ามี คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะในการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข้อมูลชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือเป็นการรับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ FX และ CFD มีลักษณะของความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรและการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่สูงซึ่งผู้ใช้มีภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่แสดงในนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินใน 5 วัน เทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ บันทึก ณ เวลา 23:59:59 เวลาของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นเวลาปิดในแต่ละวัน เป็นเวลา 5 วันก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะมีการปรับปรุงทุกๆ 60 วินาที คลิกที่ปุ่มรีเฟรชเบราว์เซอร์ เพื่อดูกราฟที่อัพเดท

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้มี หรือพิจารณาว่ามี คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะในการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข้อมูลชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือเป็นการรับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ FX และ CFD มีลักษณะของความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรและการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่สูงซึ่งผู้ใช้มีภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่แสดงในนี้

 
การปฏิเสธความรับผิด:เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้มี หรือพิจารณาว่ามี คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะในการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข้อมูลชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือเป็นการรับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ FX และ CFD มีลักษณะของความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรและการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่สูงซึ่งผู้ใช้มีภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่แสดงในนี้

ปริมาณการซื้อขายโดยลูกค้า HotForex (ต่อสัญลักษณ์)

 
การปฏิเสธความรับผิด:เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้มี หรือพิจารณาว่ามี คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะในการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข้อมูลชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือเป็นการรับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ FX และ CFD มีลักษณะของความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรและการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่สูงซึ่งผู้ใช้มีภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่แสดงในนี้

Forex Forecast เป็นความเชื่อมั่นในสกุลเงินที่มาจากความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกของเราที่มีต่อตลาดในระยะสั้นและระยะปานกลาง แล้วนำไปคำนวณแนวโน้มตามราคาของวันศุกร์ เวลา 15:00 น. GMT #FXpoll ไม่ถือเป็นสัญญาณหรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย แต่เป็นแผนที่ความร้อนในอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงทิศทางของความเชื่อมั่นและการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

แหล่งข้อมูล: FX Street
การปฏิเสธความรับผิด:เนื้อหานี้จัดทำขึ้นโดย FXStreet เพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้มี หรือพิจารณาว่ามี คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะในการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข้อมูลชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือเป็นการรับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ FX และ CFD มีลักษณะของความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรและการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่สูงซึ่งผู้ใช้มีภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่แสดงในนี้

The purpose of the indications table is to provide a glance as to where our dedicated contributors are currently positioned. You can access the original analysis reports by clicking on each pair.

แหล่งข้อมูล: FX Street
การปฏิเสธความรับผิด:เนื้อหานี้จัดทำขึ้นโดย FXStreet เพื่อการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้มี หรือพิจารณาว่ามี คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอแนะในการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข้อมูลชี้วัดที่เชื่อถือได้หรือเป็นการรับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ FX และ CFD มีลักษณะของความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรและการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงที่สูงซึ่งผู้ใช้มีภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่แสดงในนี้

ข่าวด่วน

แหล่งข้อมูล: FX Street

ตำแหน่งลูกค้า