Bezpečnosť vašich finančných prostriedkov
je našou top prioritou

V HotForex vieme, že úspešní obchodníci sa musia naplno venovať svojim obchodom, nie sa trápiť bezpečnosťou svojich finančných prostriedkov. Preto sme sa rozhodli prijať ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú ochranu vašich financií.

Poistenie trhového lídra

Spoločnosť posilnila zabezpečenie svojej zodpovednosti voči klientom a iným tretím osobám prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu až do výšky 5 000 000 EUR, ktoré pokrýva chyby, opomenutia, nedbanlivosť, podvodné konanie a množstvo ďalších rizík, ktoré môžu viesť k finančným stratám.

Z tohto krytia nevyplývajú pre našich klientov žiadne dodatočné náklady.

Zobraziť osvedčenie o poistení

Líder v odvetví, líder vo finančnej bezpečnosti

HotForex sa stal globálnym lídrom v online obchodovaní, ktorý sa špecializuje na devízy (forex), CFD kontrakty na americké a britské akcie, komodity, spotové kovy a indexy. Bezpečnosť finančných prostriedkov našich klientov je pevnou súčasťou našej filozofie spoločne s poskytovaním bezkonkurenčného obchodného prostredia a zákazníckej podpory. Vďaka našej výnimočnej medzinárodnej reputácii, dobrému menu a viacnásobne oceneným službám majú naši klienti istotu, že sú ich prostriedky v bezpečí.

Účty v najväčších bankách

HotForex sa rozhodol využívať výlučne služby najväčších svetových bánk. Sila a medzinárodné postavenie značky HotForex nám umožňuje poskytovať likviditu prostredníctvom najsilnejších bánk.

Oddelená správa prostriedkov

Finančné prostriedky klientov sa ukladajú na samostatné bankové účty, oddelené od účtov, ktoré používa spoločnosť. Tieto prostriedky sú uložené na podsúvahových účtoch a nesmú sa použiť na splatenie pohľadávok veriteľov v málo pravdepodobnom prípade, že sa spoločnosť dostane do platobnej neschopnosti.

Ochrana pred záporným zostatkom

Trhy sú často vystavené vysokej volatilite. Pravidlá HotForex týkajúce sa ochrany pred záporným zostatkom sú zárukou, že ani v prípade vysokej volatility, keď výzvy na doplnenie marže a stopouty nefungujú správne, klienti nie sú zodpovední za splatenie záporného zostatku.

Riadenie rizík

Spoločnosť neustále identifikuje, vyhodnocuje a sleduje všetky druhy rizík, ktoré súvisia s jej aktivitami. Kontinuálne posudzuje účinnosť svojich zavedených pravidiel, procesov a postupov, ktoré jej umožňujú kedykoľvek pokryť finančné potreby a kapitálové požiadavky.

about