Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Mga Sapi

Swap values in margin currency Trading Hours (GMT+2)
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
Danone.K EURONEXT - Danone 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
LVMH.K EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.2 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
AIRFKLM.K EURONEXT - Air France - Klm 0.017 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Bayer.K EURONEXT - Bayer AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Daimler.K EURONEXT - Daimler AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Volksw.K EURONEXT - Volkswagen AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Adidas.K EURONEXT - Adidas Salomon 0.2 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Lufthansa.K EURONEXT - DT Lufthansa 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
ANGLO LSE - Anglo American 1.03 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BARC LSE - Barclays 0.5 7% -0.02 -0.03 10:01:00 18:24:59 -
BAY LSE - British Airways 0.12 7% -0.04 -0.06 10:01:00 18:24:59 -
BPLON LSE - BP Plc 0.12 7% -0.04 -0.07 10:01:00 18:24:59 -
HSBCL LSE - HSBC Holdings 0.49 7% -0.06 -0.08 10:01:00 18:24:59 -
LLOY LSE - Lloyds TSB Group Plc. 0.49 7% -0.01 -0.01 10:01:00 18:24:59 -
RBS LSE - Royal Bank Of Scotland Group Plc. 0.5 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RIO LSE - Rio Tinto Group 1.03 7% -0.31 -0.47 10:01:00 18:24:59 -
TESCO LSE - Tesco Plc 0.49 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
VOD LSE - Vodafone 0.7 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RollsRoyce LSE - Rolls-Royce 0.5 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Telefon.K MAC - Telefonica 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BBVA.K MAC - BBVA 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Iberdrola.K MAC - Iberdrola 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Mapfre.K MAC - Mapfre 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Santander.K MAC - Banco Santander 0.012 7% -0.01 4.55 10:01:00 18:24:59 -
Bankia.K MAC - Bankia SA 0.012 7% -8.45 4.55 10:01:00 18:24:59 -
AMAZON NASDAQ - Amazon 1.3 7% -1.99 -2.43 16:31:00 22:54:59 -
APPLE NASDAQ - APPLE 0.48 7% -0.68 -0.83 16:31:00 22:54:59 -
CISCO NASDAQ - Cisco Systems 0.04 7% -0.14 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
EBAY NASDAQ - eBay 0.04 7% -0.33 -0.4 16:31:00 22:54:59 -
FB NASDAQ - FaceBook Inc 0.04 7% -0.36 -0.43 16:31:00 22:54:59 -
GOOGLE NASDAQ - Google 1.6 7% -3.36 -4.11 16:31:00 22:54:59 -
ILMN NASDAQ - Illumina Inc 0.4 7% -0.88 -1.07 16:31:00 22:54:59 -
INTEL NASDAQ - Intel 0.04 7% -0.2 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
MSFT NASDAQ - Microsoft 0.04 7% -0.25 -0.3 16:31:00 22:54:59 -
QCOM NASDAQ - Qualcomm Inc. 0.04 7% -0.99 -1.21 16:31:00 22:54:59 -
TEVA NASDAQ - Teva Pharmaceutical 0.04 7% -0.32 -0.39 16:31:00 22:54:59 -
Netflix NASDAQ - Netflix 0.28 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
Tesla NASDAQ - Tesla Motors 0.39 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
ALCOA NYSE - Alcoa 0.05 7% -0.08 -0.1 16:31:00 22:54:59 -
ALIBABA NYSE - ALIBABA 0.14 7% -0.32 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
AMEX NYSE - American Express 0.04 7% -0.77 -0.58 16:31:00 22:54:59 -
BOA NYSE - Bank Of America 0.04 7% -0.16 -0.14 16:31:00 22:54:59 -
BOEING NYSE - Boeing Co 0.17 7% -0.78 -0.96 16:31:00 22:54:59 -
CHEVRON NYSE - Chevron Corp 0.04 7% -0.73 -0.9 16:31:00 22:54:59 -
COKE NYSE - Coca Cola Inc. 0.04 7% -0.24 -0.29 16:31:00 22:54:59 -
GE NYSE - General Electric 0.04 7% -0.16 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
GS NYSE - Goldman Sachs 0.08 7% -0.99 18.66 16:31:00 22:54:59 -
HLT NYSE - Hilton 0.04 7% -0.13 -0.16 16:31:00 22:54:59 -
IBM NYSE - IBM 0.04 7% -1.22 -1.49 16:31:00 22:54:59 -
MCARD NYSE - MasterCard 0.14 7% -42.9 -0.55 16:31:00 22:54:59 -
MCDON NYSE - McDonalds 0.04 7% -0.61 -0.94 16:31:00 22:54:59 -
PFIZER NYSE - Pfizer 0.04 7% -0.19 -0.24 16:31:00 22:54:59 -
TWTR NYSE - Twitter 0.04 7% -0.27 -0.32 16:31:00 22:54:59 -
Canopy NYSE - Canopy Growth Corp 0.06 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
Tilray NASDAQ - Tilray 0.7 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
GW_Pharma NASDAQ - GW Pharmaceuticals 0.85 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust ang mga halaga ng swaps araw-araw batay sa mga kondisyon ng pamilihan at mga presyong ibinigay ng aming Price Provider na naaangkop sa lahat ng bukas na posisyon. Iniaaplay ang triple swaps bawat Miyerkules.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. May sinisingil na komisyon na 0.1%.
  4. Ang pinakamalaking laki ng pangangalakal ay 5,000 sapi.
  5. Mapipilitang magsara ang Lahat ng Naka-pending na Order sa panahon ng mga pahinga ng pamilihan. Kung sakaling may anumang order na naiwang naka-pending, ito ay awtomatikong tatanggalin pagkatapos ng pang-araw-araw na oras ng pagsasara ng pamilihan.

Pagkakalkula ng Mga Pangangailangan ng Marhen ng Mga Sapi - Halimbawa

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magbukas ng 5 lots BUMILI ng Netflix Share sa 328.36
Laki ng 1 lot: 100 shares
Kailangang margin: 7% ng Nosyonal na Halaga

Nosyonal na halaga ay: 5 * 100 * 328.36 = 164,180 USD
Kailangang margin ay: 164,180 USD * 0.07 = 11,492.60 USD


products