Ang Seguridad ng Iyong Mga Pondo
ay ang Aming Pangunahing Prayoridad

Dito sa HotForex, nauunawaan namin na ang mga matagumpay na mangangalakal ay kailangang ituon ang pansin nila sa pangangalakal sa halip na mag-alala tungkol sa seguridad ng kanilang mga pondo. Samakatuwid, gumawa kami ng mga karagdagang hakbang upang tiyakin ang mga sapat na antas ng seguridad para sa iyong mga pondo.

Seguro na Nangunguna sa Pamilihan

Higit na nagsumikap ang Kompanya na protektahan ang mga kapanagutan nito sa mga Kliyente at iba pang mga ikatlong partido sa pamamagitan ng isang programa ng seguro ng Civil Liability na may limitasyon na €5,000,000, na kinabibilingan ng saklaw na nangunguna sa pamilihan na laban sa mga pagkakamali, pagkukulang, kapabayaan, pandaraya at iba pang mga panganib na maaaring humantong sa pinansyal na pagkalugi.

Walang karagdagang gastos sa aming mga kliyente para sa saklaw na ito.

Tingnan ang Katibayan ng Seguro

Lider ng industriya; nangunguna sa pinansyal na kaligtasan

Ang brand ng HotForex ay naging pandaigdigang lider sa online na pangangalakal, at ito ay dalubhasa sa forex, mga CFD sa mga sapi ng US at UK, mga commodity, mga spot metal, at mga indise. Ang seguridad ng pondo ng kliyente ay bahagi ng aming pilosopiya, pati na rin ang walang-kapantay na mga kondisyon sa pangangalakal at customer support. Dahil sa aming pandaigdigang pagkilala sa kahusayan, matatag na reputasyon at mga serbisyong ilang beses nang nabigyan ng premyo, nakatitiyak ang aming mga kliyente na ligtas ang kanilang mga pondo.

Mga account sa mga nangungunang bangko

Gumawa ang HotForex ng desisyon na gumamit lamang ng mga nangungunang pandaigdigang bangko. Pinahihintulutan ng lakas at internasyonal na katayuan ng brand ng HotForex na magbigay ito ng liquidity sa pamamagitan ng mga nangungunang bangko.

Pagbubukod ng mga pondo

Ang mga pondo ng mga kliyente ay tinatanggap sa mga bank account na hiwalay sa mga account na ginagamit ng kompanya. Ang mga pondong ito ay wala sa balance sheet and at hindi magagamit upang bayaran ang mga creditor sa improbableng kaganapan na hindi makabayad ang Kompanya.

Proteksyon sa negatibong balanse

Madalas na pabagu-bago ang pamilihan. Ang patakaran ng HotForex sa proteksyon sa negatibong balanse ay nangangahulugan na kahit sa ilalim ng mga napakapabagu-bagong kondisyon kung kailan ang mga margin call at stopout ay hindi gumagana nang tama, walang sinumang kliyente ang mananagutan na bayaran ang isang negatibong balanse.

Pangangasiwa sa Panganib

Patuloy na tinutukoy, sinusuri at sinusubaybayan ng Kompanya ang bawat uri ng panganib na nauugnay sa mga pagpapatakbo nito. Ito ay nangangahulugan na ang Kompanya ay patuloy na sinusuri ang pagkabisa ng mga itinakdang patakaran, ayos at pamamaraan na pinahihintulutan ang kompanya na madaling matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan nito at rekisito ng kapital sa anumang oras.

about