Η ασφάλεια των κεφαλαίων σας
αποτελεί προτεραιότητά μας

Στη HotForex κατανοούμε ότι οι επιτυχημένοι επενδυτές πρέπει να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στις συναλλαγές παρά να ανησυχούν για την ασφάλεια των κεφαλαίων τους. Κατά συνέπεια, έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε επαρκή επίπεδα ασφάλειας των κεφαλαίων σας.

Κορυφαία ασφάλιση

Η Εταιρεία έχει καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη διαφύλαξη των υποχρεώσεών της έναντι των πελατών και άλλων τρίτων με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης ύψους μέχρι και του ποσού των € 5.000.000, το οποίο περιλαμβάνει την κορυφαία κάλυψη στην αγορά για λάθη, παραλείψεις, αμέλεια και διάφορους άλλους κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές ζημίες.

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τους πελάτες μας γι` αυτήν την κάλυψη.

Προβολή πιστοποιητικού ασφάλειας

Πρωτοπόρος στον κλάδο∙ κορυφαία χρηματοοικονομική ασφάλεια

Η επωνυμία HotForex εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με εξειδίκευση στο forex, τα CFDs σε μετοχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα εμπορεύματα, τα μέταλλα spot και τους δείκτες. Η ασφάλεια των κεφαλαίων του πελάτη παράλληλα με τους ασύγκριτους όρους συναλλαγών και την απαράμιλλη υποστήριξη πελατών, αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας μας. Η παγκόσμια διάκριση επιχειρηματικής αριστείας μας, το καλό μας όνομα και οι πολυβραβευμένες υπηρεσίες μας, αποτελούν εγγύηση για τους πελάτες μας ότι τα κεφάλαιά τους είναι ασφαλή.

Λογαριασμοί σε μεγάλες τράπεζες

Η HotForex έχει αποφασίσει να συνεργάζεται μόνο με μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες. Η ισχυρή και διεθνής θέση της επωνυμίας HotForex επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ρευστότητα μέσω μεγάλων τραπεζών.

Διαχωρισμός κεφαλαίων

Τα κεφάλαια των πελατών λαμβάνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ξεχωριστούς από αυτούς που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Τα κεφάλαια αυτά είναι εκτός ισολογισμού και δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των πιστωτών της εταιρείας στην απίθανη περίπτωση χρεωκοπίας της.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Η μεταβλητότητα είναι σύνηθες φαινόμενο στην αγορά. Η πολιτική της HotForex για την προστασία έναντι αρνητικού υπολοίπου σημαίνει ότι ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης μεταβλητότητας, όταν οι διαδικασίες κλήσης περιθωρίου και stopout δεν λειτουργούν κανονικά, κανείς πελάτης δεν οφείλει να πληρώσει αρνητικό υπόλοιπο.

Διαχείριση κινδύνου

Η εταιρεία διαρκώς εντοπίζει, εκτιμά και παρακολουθεί τα είδη κινδύνων που συνδέονται με τις λειτουργίες της. Αυτό σημαίνει την σε διαρκή βάση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των διευθετήσεων και των ισχυουσών διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρεία να μπορεί να καλύπτει τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες και τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις με ευκολία, ανά πάσα στιγμή.

about